ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 134
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม สพป. อุทัยธานี เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. อุทัยธานี เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม สพป. อุทัยธานี เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง สพป. อุทัยธานี เขต 2 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า สพป. อุทัยธานี เขต 2 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง สพป. อุทัยธานี เขต 2 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดทัพหมัน สพป. อุทัยธานี เขต 2 74 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม สพป. อุทัยธานี เขต 2 60 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านน้ำพุ สพป. อุทัยธานี เขต 2 54 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ สพป. อุทัยธานี เขต 2 52 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านหูช้าง สพป. อุทัยธานี เขต 2 50 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง สพป. อุทัยธานี เขต 2 42 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านเนินมะค่า สพป. อุทัยธานี เขต 2 40 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๒ สพป. อุทัยธานี เขต 2 38 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. อุทัยธานี เขต 2 32 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนวัดหนองบัว สพป. อุทัยธานี เขต 2 32 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม สพป. อุทัยธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน