ผลการแข่งขัน เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 135
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหูช้าง สพป. อุทัยธานี เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม สพป. อุทัยธานี เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ สพป. อุทัยธานี เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ สพป. อุทัยธานี เขต 2 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเขาวง สพป. อุทัยธานี เขต 2 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเนินมะค่า สพป. อุทัยธานี เขต 2 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดทัพหลวง สพป. อุทัยธานี เขต 2 78 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย สพป. อุทัยธานี เขต 2 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านน้ำพุ สพป. อุทัยธานี เขต 2 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา สพป. อุทัยธานี เขต 2 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านท่าชะอม สพป. อุทัยธานี เขต 2 74 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน