ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 155
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม สพป. อุทัยธานี เขต 2 96.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สพป. อุทัยธานี เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหูช้าง สพป. อุทัยธานี เขต 2 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดทัพหมัน สพป. อุทัยธานี เขต 2 87.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนทองประสาทเวทย์ สพป. อุทัยธานี เขต 2 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดทองหลาง สพป. อุทัยธานี เขต 2 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเขาวง สพป. อุทัยธานี เขต 2 84.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหินโหง่น สพป. อุทัยธานี เขต 2 - -  
9 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย สพป. อุทัยธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน