ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 164
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหูช้าง สพป. อุทัยธานี เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนทองประสาทเวทย์ สพป. อุทัยธานี เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังผาลาด สพป. อุทัยธานี เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพ สพป. อุทัยธานี เขต 2 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าชะอม สพป. อุทัยธานี เขต 2 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านสมอทอง สพป. อุทัยธานี เขต 2 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านป่าอ้อ สพป. อุทัยธานี เขต 2 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง สพป. อุทัยธานี เขต 2 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม สพป. อุทัยธานี เขต 2 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว สพป. อุทัยธานี เขต 2 71 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดพุ่มบำเพ็ญธรรม สพป. อุทัยธานี เขต 2 70 เงิน 11  
12 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ สพป. อุทัยธานี เขต 2 70 เงิน 11  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ สพป. อุทัยธานี เขต 2 69 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง สพป. อุทัยธานี เขต 2 69 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สพป. อุทัยธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน