ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 165
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สพป. อุทัยธานี เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพ สพป. อุทัยธานี เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยา สพป. อุทัยธานี เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทองประสาทเวทย์ สพป. อุทัยธานี เขต 2 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า สพป. อุทัยธานี เขต 2 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านวังหิน สพป. อุทัยธานี เขต 2 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ สพป. อุทัยธานี เขต 2 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านท่าชะอม สพป. อุทัยธานี เขต 2 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านเขาวง สพป. อุทัยธานี เขต 2 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนอนุบาลห้วยคต สพป. อุทัยธานี เขต 2 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองจอก สพป. อุทัยธานี เขต 2 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง สพป. อุทัยธานี เขต 2 72 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านบุ่ง สพป. อุทัยธานี เขต 2 71 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านวังผาลาด สพป. อุทัยธานี เขต 2 70 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว สพป. อุทัยธานี เขต 2 70 เงิน 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน