ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 166
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหูช้าง สพป. อุทัยธานี เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่าอ้อ สพป. อุทัยธานี เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. อุทัยธานี เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านน้ำพุ สพป. อุทัยธานี เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม สพป. อุทัยธานี เขต 2 89 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านเนินมะค่า สพป. อุทัยธานี เขต 2 89 ทอง 4  
7 โรงเรียนวัดทัพหมัน สพป. อุทัยธานี เขต 2 89 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ สพป. อุทัยธานี เขต 2 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดหนองมะกอก สพป. อุทัยธานี เขต 2 87 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านประดาหัก สพป. อุทัยธานี เขต 2 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. อุทัยธานี เขต 2 85 ทอง 10  
12 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๒ สพป. อุทัยธานี เขต 2 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง สพป. อุทัยธานี เขต 2 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียน สพป. อุทัยธานี เขต 2 83 ทอง 13  
15 โรงเรียนวัดห้วยแห้ง สพป. อุทัยธานี เขต 2 83 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย สพป. อุทัยธานี เขต 2 81 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดหนองบัว สพป. อุทัยธานี เขต 2 80 ทอง 17  
18 โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม สพป. อุทัยธานี เขต 2 80 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง สพป. อุทัยธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน