ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 181
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านน้ำรอบ สพป. อุทัยธานี เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองจอก สพป. อุทัยธานี เขต 2 72.19 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่าอ้อ สพป. อุทัยธานี เขต 2 71.22 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สพป. อุทัยธานี เขต 2 69.44 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย สพป. อุทัยธานี เขต 2 59.15 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม สพป. อุทัยธานี เขต 2 58.78 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านวังหิน สพป. อุทัยธานี เขต 2 57.48 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านเขากวางทอง สพป. อุทัยธานี เขต 2 52.29 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนสีฟ้าพัฒนวิทย์ สพป. อุทัยธานี เขต 2 42.81 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนวัดทัพหลวง สพป. อุทัยธานี เขต 2 32 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ สพป. อุทัยธานี เขต 2 31 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนวัดหนองมะกอก สพป. อุทัยธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน