ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 184
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ สพป. อุทัยธานี เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดทัพหลวง สพป. อุทัยธานี เขต 2 80.10 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านน้ำรอบ สพป. อุทัยธานี เขต 2 64.09 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๒ สพป. อุทัยธานี เขต 2 63.16 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านจัน สพป. อุทัยธานี เขต 2 57.27 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สพป. อุทัยธานี เขต 2 52.52 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียน สพป. อุทัยธานี เขต 2 46.60 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านเขากวางทอง สพป. อุทัยธานี เขต 2 46.42 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ สพป. อุทัยธานี เขต 2 44.45 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านคลองหวาย สพป. อุทัยธานี เขต 2 40.77 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนวัดหนองมะกอก สพป. อุทัยธานี เขต 2 - -  
12 โรงเรียนสีฟ้าพัฒนวิทย์ สพป. อุทัยธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน