ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 002
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดทัพหมัน สพป. อุทัยธานี เขต 2 82.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดหนองบัว สพป. อุทัยธานี เขต 2 78.80 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า สพป. อุทัยธานี เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม สพป. อุทัยธานี เขต 2 74.80 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหูช้าง สพป. อุทัยธานี เขต 2 68.40 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๒ สพป. อุทัยธานี เขต 2 58.20 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านโกรกลึก สพป. อุทัยธานี เขต 2 51.60 เข้าร่วม 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน