ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 020
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดทุ่งโพ สพป. อุทัยธานี เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สพป. อุทัยธานี เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าชะอม สพป. อุทัยธานี เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดทัพหมัน สพป. อุทัยธานี เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลรัศมี สพป. อุทัยธานี เขต 2 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโกรกลึก สพป. อุทัยธานี เขต 2 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเขาวง สพป. อุทัยธานี เขต 2 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลลานสัก สพป. อุทัยธานี เขต 2 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. อุทัยธานี เขต 2 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองจอก สพป. อุทัยธานี เขต 2 76 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย สพป. อุทัยธานี เขต 2 76 เงิน 9  
12 โรงเรียนวัดหัวเมือง สพป. อุทัยธานี เขต 2 76 เงิน 9  
13 โรงเรียนวัดพุ่มบำเพ็ญธรรม สพป. อุทัยธานี เขต 2 67 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านคลองตะขาบ สพป. อุทัยธานี เขต 2 64 ทองแดง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน