ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 021
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดทัพหมัน สพป. อุทัยธานี เขต 2 84.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหูช้าง สพป. อุทัยธานี เขต 2 81.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดทองหลาง สพป. อุทัยธานี เขต 2 75.40 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า สพป. อุทัยธานี เขต 2 74 เงิน 4  
5 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สพป. อุทัยธานี เขต 2 73.80 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านสมอทอง สพป. อุทัยธานี เขต 2 72.40 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านเขาวง สพป. อุทัยธานี เขต 2 69.80 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านโกรกลึก สพป. อุทัยธานี เขต 2 68.20 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านเขากวางทอง สพป. อุทัยธานี เขต 2 65.60 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ สพป. อุทัยธานี เขต 2 48.80 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนวัดสะนำ สพป. อุทัยธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน