ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 023
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง สพป. อุทัยธานี เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม สพป. อุทัยธานี เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๒ สพป. อุทัยธานี เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า สพป. อุทัยธานี เขต 2 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. อุทัยธานี เขต 2 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม สพป. อุทัยธานี เขต 2 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองฝาง สพป. อุทัยธานี เขต 2 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านป่าเลา สพป. อุทัยธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน