ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 024
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สพป. อุทัยธานี เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดทองหลาง สพป. อุทัยธานี เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านประดาหัก สพป. อุทัยธานี เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๒ สพป. อุทัยธานี เขต 2 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน สพป. อุทัยธานี เขต 2 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า สพป. อุทัยธานี เขต 2 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดทัพหมัน สพป. อุทัยธานี เขต 2 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านสมอทอง สพป. อุทัยธานี เขต 2 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านเนินมะค่า สพป. อุทัยธานี เขต 2 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ สพป. อุทัยธานี เขต 2 71 เงิน 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองงาแซง สพป. อุทัยธานี เขต 2 70 เงิน 11  
12 โรงเรียนอนุบาลรัศมี สพป. อุทัยธานี เขต 2 70 เงิน 11  
13 โรงเรียนอนุบาลห้วยคต สพป. อุทัยธานี เขต 2 68 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านศาลาคลอง สพป. อุทัยธานี เขต 2 67 ทองแดง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน