ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 262
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลรัศมี สพป. อุทัยธานี เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน สพป. อุทัยธานี เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลลานสัก สพป. อุทัยธานี เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนวัดทัพหมัน สพป. อุทัยธานี เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง สพป. อุทัยธานี เขต 2 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านป่าเลา สพป. อุทัยธานี เขต 2 85 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย สพป. อุทัยธานี เขต 2 85 ทอง 5  
8 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๒ สพป. อุทัยธานี เขต 2 85 ทอง 5  
9 โรงเรียนวัดหนองมะกอก สพป. อุทัยธานี เขต 2 85 ทอง 5  
10 โรงเรียนวัดห้วยแห้ง สพป. อุทัยธานี เขต 2 85 ทอง 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน