ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 268
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลลานสัก สพป. อุทัยธานี เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลรัศมี สพป. อุทัยธานี เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. อุทัยธานี เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ สพป. อุทัยธานี เขต 2 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สพป. อุทัยธานี เขต 2 84 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านดงประดาพระ สพป. อุทัยธานี เขต 2 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน สพป. อุทัยธานี เขต 2 81 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย สพป. อุทัยธานี เขต 2 81 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง สพป. อุทัยธานี เขต 2 81 ทอง 6  
10 โรงเรียนบ้านวังผาลาด สพป. อุทัยธานี เขต 2 81 ทอง 6  
11 โรงเรียนบ้านวังหิน สพป. อุทัยธานี เขต 2 81 ทอง 6  
12 โรงเรียนบ้านเขาน้ำโจน สพป. อุทัยธานี เขต 2 81 ทอง 6  
13 โรงเรียนวัดทัพหมัน สพป. อุทัยธานี เขต 2 81 ทอง 6  
14 โรงเรียนอนุบาลห้วยคต สพป. อุทัยธานี เขต 2 81 ทอง 6  
15 โรงเรียนวัดหนองมะกอก สพป. อุทัยธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน