ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 269
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน สพป. อุทัยธานี เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า สพป. อุทัยธานี เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลรัศมี สพป. อุทัยธานี เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สพป. อุทัยธานี เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ สพป. อุทัยธานี เขต 2 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านน้ำวิ่ง สพป. อุทัยธานี เขต 2 90 ทอง 5  
7 โรงเรียนวัดสะนำ สพป. อุทัยธานี เขต 2 90 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านดงประดาพระ สพป. อุทัยธานี เขต 2 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง สพป. อุทัยธานี เขต 2 87 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านวังผาลาด สพป. อุทัยธานี เขต 2 87 ทอง 8  
11 โรงเรียนวัดทองหลาง สพป. อุทัยธานี เขต 2 87 ทอง 8  
12 โรงเรียนวัดทัพหมัน สพป. อุทัยธานี เขต 2 87 ทอง 8  
13 โรงเรียนวัดหัวเมือง สพป. อุทัยธานี เขต 2 87 ทอง 8  
14 โรงเรียนอนุบาลห้วยคต สพป. อุทัยธานี เขต 2 87 ทอง 8  
15 โรงเรียนบ้านโป่งข่อย สพป. อุทัยธานี เขต 2 84 ทอง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน