ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 030
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเจ้าวัด สพป. อุทัยธานี เขต 2 90.98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สพป. อุทัยธานี เขต 2 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลรัศมี สพป. อุทัยธานี เขต 2 84.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านลานคา สพป. อุทัยธานี เขต 2 83.99 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ สพป. อุทัยธานี เขต 2 82.99 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโกรกลึก สพป. อุทัยธานี เขต 2 82.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเขาน้ำโจน สพป. อุทัยธานี เขต 2 82.65 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. อุทัยธานี เขต 2 82.32 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว สพป. อุทัยธานี เขต 2 82.32 ทอง 8  
10 โรงเรียนวัดทัพหมัน สพป. อุทัยธานี เขต 2 78.99 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านท่าชะอม สพป. อุทัยธานี เขต 2 76.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา สพป. อุทัยธานี เขต 2 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหินตุ้ม สพป. อุทัยธานี เขต 2 74.66 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดห้วยพระจันทร์ สพป. อุทัยธานี เขต 2 74.32 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองลันราษฎร์บำรุง สพป. อุทัยธานี เขต 2 73.99 เงิน 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน