ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 307
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเขาน้ำโจน สพป. อุทัยธานี เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองจอก สพป. อุทัยธานี เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม สพป. อุทัยธานี เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังพง สพป. อุทัยธานี เขต 2 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านศาลาคลอง สพป. อุทัยธานี เขต 2 86 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย สพป. อุทัยธานี เขต 2 86 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านเจ้าวัด สพป. อุทัยธานี เขต 2 86 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป. อุทัยธานี เขต 2 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. อุทัยธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน