ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 310
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า สพป. อุทัยธานี เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง สพป. อุทัยธานี เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม สพป. อุทัยธานี เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย สพป. อุทัยธานี เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดสะนำ สพป. อุทัยธานี เขต 2 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนวัดหนองมะกอก สพป. อุทัยธานี เขต 2 90 ทอง 4  
7 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๒ สพป. อุทัยธานี เขต 2 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดห้วยแห้ง สพป. อุทัยธานี เขต 2 88 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง สพป. อุทัยธานี เขต 2 - -  
10 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง สพป. อุทัยธานี เขต 2 - -  
11 โรงเรียนวัดทัพหมัน สพป. อุทัยธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน