ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 311
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าชะอม สพป. อุทัยธานี เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยโศก สพป. อุทัยธานี เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดทัพหมัน สพป. อุทัยธานี เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านหนองจอก สพป. อุทัยธานี เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองลันราษฎร์บำรุง สพป. อุทัยธานี เขต 2 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านโกรกลึก สพป. อุทัยธานี เขต 2 90 ทอง 4  
7 โรงเรียนอนุบาลลานสัก สพป. อุทัยธานี เขต 2 90 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านศาลาคลอง สพป. อุทัยธานี เขต 2 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโป่งข่อย สพป. อุทัยธานี เขต 2 88 ทอง 8  
10 โรงเรียนวัดผาทั่ง สพป. อุทัยธานี เขต 2 88 ทอง 8  
11 โรงเรียนสง่ารวมราษฎร์ สพป. อุทัยธานี เขต 2 88 ทอง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน