ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 312
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า สพป. อุทัยธานี เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองจอก สพป. อุทัยธานี เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองผักกาด สพป. อุทัยธานี เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเขาวง สพป. อุทัยธานี เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านล่อมเสือโฮก สพป. อุทัยธานี เขต 2 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านวังพง สพป. อุทัยธานี เขต 2 88 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านหนองลันราษฎร์บำรุง สพป. อุทัยธานี เขต 2 88 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพ สพป. อุทัยธานี เขต 2 88 ทอง 5  
9 โรงเรียนบ้านหินตุ้ม สพป. อุทัยธานี เขต 2 88 ทอง 5  
10 โรงเรียนบ้านโป่งข่อย สพป. อุทัยธานี เขต 2 88 ทอง 5  
11 โรงเรียนวัดผาทั่ง สพป. อุทัยธานี เขต 2 88 ทอง 5  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา สพป. อุทัยธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน