ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 032
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย สพป. อุทัยธานี เขต 2 90.65 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหูช้าง สพป. อุทัยธานี เขต 2 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดหนองมะกอก สพป. อุทัยธานี เขต 2 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนวัดหนองบัว สพป. อุทัยธานี เขต 2 88.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านประดาหัก สพป. อุทัยธานี เขต 2 87.98 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดห้วยแห้ง สพป. อุทัยธานี เขต 2 86.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดทัพหมัน สพป. อุทัยธานี เขต 2 83.99 ทอง 7  
8 โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม สพป. อุทัยธานี เขต 2 83.66 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม สพป. อุทัยธานี เขต 2 83.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านน้ำพุ สพป. อุทัยธานี เขต 2 79.99 เงิน 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม สพป. อุทัยธานี เขต 2 79.66 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง สพป. อุทัยธานี เขต 2 77.65 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม สพป. อุทัยธานี เขต 2 77.32 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ สพป. อุทัยธานี เขต 2 71.66 เงิน 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน