ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 037
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สพป. อุทัยธานี เขต 2 92.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า สพป. อุทัยธานี เขต 2 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสีฟ้าพัฒนวิทย์ สพป. อุทัยธานี เขต 2 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองงาแซง สพป. อุทัยธานี เขต 2 81.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดห้วยแห้ง สพป. อุทัยธานี เขต 2 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดทัพคล้าย สพป. อุทัยธานี เขต 2 75.33 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านพุบอน สพป. อุทัยธานี เขต 2 73.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. อุทัยธานี เขต 2 70.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองจอก สพป. อุทัยธานี เขต 2 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยโศก สพป. อุทัยธานี เขต 2 67.67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านวังหิน สพป. อุทัยธานี เขต 2 66.33 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านโกรกลึก สพป. อุทัยธานี เขต 2 64.67 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง สพป. อุทัยธานี เขต 2 61.33 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านหินโหง่น สพป. อุทัยธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน