ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 374
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดทัพหมัน สพป. อุทัยธานี เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโกรกลึก สพป. อุทัยธานี เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. อุทัยธานี เขต 2 83.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม สพป. อุทัยธานี เขต 2 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านป่าอ้อ สพป. อุทัยธานี เขต 2 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านจัน สพป. อุทัยธานี เขต 2 76.20 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม สพป. อุทัยธานี เขต 2 76.20 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านหูช้าง สพป. อุทัยธานี เขต 2 75.80 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดหนองมะกอก สพป. อุทัยธานี เขต 2 75.60 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านน้ำพุ สพป. อุทัยธานี เขต 2 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองฝาง สพป. อุทัยธานี เขต 2 74.80 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง สพป. อุทัยธานี เขต 2 68.20 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนวัดสะนำ สพป. อุทัยธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน