ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 046
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ สพป. อุทัยธานี เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดทองหลาง สพป. อุทัยธานี เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังตอสามัคคี สพป. อุทัยธานี เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านจัน สพป. อุทัยธานี เขต 2 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยโศก สพป. อุทัยธานี เขต 2 78 เงิน 4  
6 โรงเรียนอนุบาลรัศมี สพป. อุทัยธานี เขต 2 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ สพป. อุทัยธานี เขต 2 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านเนินสาธารณ์ สพป. อุทัยธานี เขต 2 64 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง สพป. อุทัยธานี เขต 2 63 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. อุทัยธานี เขต 2 47 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ สพป. อุทัยธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
12 โรงเรียนบ้านป่าเลา สพป. อุทัยธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
13 โรงเรียนบ้านโกรกลึก สพป. อุทัยธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
14 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สพป. อุทัยธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน