ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 047
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดทัพหมัน สพป. อุทัยธานี เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านจัน สพป. อุทัยธานี เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง สพป. อุทัยธานี เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านประดาหัก สพป. อุทัยธานี เขต 2 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม สพป. อุทัยธานี เขต 2 73 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย สพป. อุทัยธานี เขต 2 66 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม สพป. อุทัยธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
8 โรงเรียนบ้านป่าอ้อ สพป. อุทัยธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
9 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. อุทัยธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
10 โรงเรียนบ้านหูช้าง สพป. อุทัยธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
11 โรงเรียนบ้านโกรกลึก สพป. อุทัยธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
12 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง สพป. อุทัยธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน