ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 051
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสะนำ สพป. อุทัยธานี เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพ สพป. อุทัยธานี เขต 2 59.50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโกรกลึก สพป. อุทัยธานี เขต 2 43 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๒ สพป. อุทัยธานี เขต 2 42 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนอนุบาลรัศมี สพป. อุทัยธานี เขต 2 35 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ สพป. อุทัยธานี เขต 2 34 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองไม้แก่น สพป. อุทัยธานี เขต 2 31 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านน้ำพุ สพป. อุทัยธานี เขต 2 16 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. อุทัยธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน