ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 603
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม สพป. อุทัยธานี เขต 2 87.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. อุทัยธานี เขต 2 79.40 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหูช้าง สพป. อุทัยธานี เขต 2 77.40 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง สพป. อุทัยธานี เขต 2 77.20 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย สพป. อุทัยธานี เขต 2 76.20 เงิน 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม สพป. อุทัยธานี เขต 2 74.60 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองฝาง สพป. อุทัยธานี เขต 2 73.40 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านโกรกลึก สพป. อุทัยธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน