ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 605
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านป่าอ้อ สพป. อุทัยธานี เขต 2 83.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโกรกลึก สพป. อุทัยธานี เขต 2 81.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านน้ำพุ สพป. อุทัยธานี เขต 2 79.80 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ สพป. อุทัยธานี เขต 2 79.60 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. อุทัยธานี เขต 2 79.40 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย สพป. อุทัยธานี เขต 2 79.40 เงิน 5  
7 โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม สพป. อุทัยธานี เขต 2 78.40 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองฝาง สพป. อุทัยธานี เขต 2 78.20 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ สพป. อุทัยธานี เขต 2 77.60 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม สพป. อุทัยธานี เขต 2 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม สพป. อุทัยธานี เขต 2 76.60 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านประดาหัก สพป. อุทัยธานี เขต 2 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง สพป. อุทัยธานี เขต 2 70 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม สพป. อุทัยธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน