ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 007
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเนินสาธารณ์ สพป. อุทัยธานี เขต 2 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดทัพหลวง สพป. อุทัยธานี เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดห้วยแห้ง สพป. อุทัยธานี เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย สพป. อุทัยธานี เขต 2 73 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม สพป. อุทัยธานี เขต 2 70 เงิน 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ สพป. อุทัยธานี เขต 2 68 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ สพป. อุทัยธานี เขต 2 68 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สพป. อุทัยธานี เขต 2 68 ทองแดง 6  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา สพป. อุทัยธานี เขต 2 60 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านท่าชะอม สพป. อุทัยธานี เขต 2 60 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. อุทัยธานี เขต 2 58 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย สพป. อุทัยธานี เขต 2 57 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านโกรกลึก สพป. อุทัยธานี เขต 2 55 เข้าร่วม 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน