ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 702
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สพป. อุทัยธานี เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา สพป. อุทัยธานี เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโกรกลึก สพป. อุทัยธานี เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านลานคา สพป. อุทัยธานี เขต 2 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า สพป. อุทัยธานี เขต 2 82 ทอง 4  
6 โรงเรียนอนุบาลห้วยคต สพป. อุทัยธานี เขต 2 82 ทอง 4  
7 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๒ สพป. อุทัยธานี เขต 2 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ สพป. อุทัยธานี เขต 2 81 ทอง 7  
9 โรงเรียนวัดทัพหลวง สพป. อุทัยธานี เขต 2 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองอาสา สพป. อุทัยธานี เขต 2 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนอนุบาลรัศมี สพป. อุทัยธานี เขต 2 79 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านโป่งข่อย สพป. อุทัยธานี เขต 2 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว สพป. อุทัยธานี เขต 2 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านเขากวางทอง สพป. อุทัยธานี เขต 2 77 เงิน 13  
15 โรงเรียนวัดห้วยแห้ง สพป. อุทัยธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน