ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 731
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโกรกลึก สพป. อุทัยธานี เขต 2 86.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. อุทัยธานี เขต 2 84.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม สพป. อุทัยธานี เขต 2 - -  
4 โรงเรียนบ้านป่าอ้อ สพป. อุทัยธานี เขต 2 - -  
5 โรงเรียนบ้านหูช้าง สพป. อุทัยธานี เขต 2 - -  
6 โรงเรียนวัดทัพหมัน สพป. อุทัยธานี เขต 2 - -  
7 โรงเรียนวัดหนองบัว สพป. อุทัยธานี เขต 2 - -  
8 โรงเรียนวัดหนองมะกอก สพป. อุทัยธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน