ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 732
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง สพป. อุทัยธานี เขต 2 85.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม สพป. อุทัยธานี เขต 2 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง สพป. อุทัยธานี เขต 2 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านป่าอ้อ สพป. อุทัยธานี เขต 2 80.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. อุทัยธานี เขต 2 78.67 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ สพป. อุทัยธานี เขต 2 78.61 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโกรกลึก สพป. อุทัยธานี เขต 2 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดทัพหมัน สพป. อุทัยธานี เขต 2 78 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านหนองฝาง สพป. อุทัยธานี เขต 2 75.33 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. อุทัยธานี เขต 2 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านประดาหัก สพป. อุทัยธานี เขต 2 74.67 เงิน 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม สพป. อุทัยธานี เขต 2 73.67 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านน้ำพุ สพป. อุทัยธานี เขต 2 - -  
14 โรงเรียนบ้านหูช้าง สพป. อุทัยธานี เขต 2 - -  
15 โรงเรียนวัดหนองบัว สพป. อุทัยธานี เขต 2 - -  
16 โรงเรียนวัดหนองมะกอก สพป. อุทัยธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน