ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 741
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง สพป. อุทัยธานี เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองหวาย สพป. อุทัยธานี เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง สพป. อุทัยธานี เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม สพป. อุทัยธานี เขต 2 72 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า สพป. อุทัยธานี เขต 2 71 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านป่าเลา สพป. อุทัยธานี เขต 2 69 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม สพป. อุทัยธานี เขต 2 67 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนวัดทัพหมัน สพป. อุทัยธานี เขต 2 66 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดหนองบัว สพป. อุทัยธานี เขต 2 66 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนวัดห้วยแห้ง สพป. อุทัยธานี เขต 2 64 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. อุทัยธานี เขต 2 63 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย สพป. อุทัยธานี เขต 2 59 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านเนินมะค่า สพป. อุทัยธานี เขต 2 58 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม สพป. อุทัยธานี เขต 2 57 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองฝาง สพป. อุทัยธานี เขต 2 57 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ สพป. อุทัยธานี เขต 2 57 เข้าร่วม 14  
17 โรงเรียนวัดหนองมะกอก สพป. อุทัยธานี เขต 2 57 เข้าร่วม 14  
18 โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม สพป. อุทัยธานี เขต 2 57 เข้าร่วม 14  
19 โรงเรียนบ้านจัน สพป. อุทัยธานี เขต 2 55 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านน้ำพุ สพป. อุทัยธานี เขต 2 53 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๒ สพป. อุทัยธานี เขต 2 51 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านประดาหัก สพป. อุทัยธานี เขต 2 49 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านป่าอ้อ สพป. อุทัยธานี เขต 2 49 เข้าร่วม 22  
24 โรงเรียนบ้านหูช้าง สพป. อุทัยธานี เขต 2 49 เข้าร่วม 22  
25 โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ สพป. อุทัยธานี เขต 2 49 เข้าร่วม 22  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน