ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 760
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สพป. อุทัยธานี เขต 2 93.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ สพป. อุทัยธานี เขต 2 93.10 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนทองประสาทเวทย์ สพป. อุทัยธานี เขต 2 91.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพ สพป. อุทัยธานี เขต 2 84.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง สพป. อุทัยธานี เขต 2 78.10 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านเจ้าวัด สพป. อุทัยธานี เขต 2 77.10 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย สพป. อุทัยธานี เขต 2 75.80 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านโกรกลึก สพป. อุทัยธานี เขต 2 75.40 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองจอก สพป. อุทัยธานี เขต 2 74.50 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านท่าชะอม สพป. อุทัยธานี เขต 2 73.20 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ สพป. อุทัยธานี เขต 2 72.80 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านป่าเลา สพป. อุทัยธานี เขต 2 72.30 เงิน 12  
13 โรงเรียนอนุบาลห้วยคต สพป. อุทัยธานี เขต 2 71.50 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง สพป. อุทัยธานี เขต 2 70.60 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว สพป. อุทัยธานี เขต 2 - -  
16 โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ สพป. อุทัยธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน