ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 761
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. อุทัยธานี เขต 2 84.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม สพป. อุทัยธานี เขต 2 75.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม สพป. อุทัยธานี เขต 2 74.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง สพป. อุทัยธานี เขต 2 66.33 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนวัดห้วยแห้ง สพป. อุทัยธานี เขต 2 65.66 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านป่าอ้อ สพป. อุทัยธานี เขต 2 62.66 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านประดาหัก สพป. อุทัยธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
8 โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ สพป. อุทัยธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
9 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง สพป. อุทัยธานี เขต 2 - -  
10 โรงเรียนบ้านโกรกลึก สพป. อุทัยธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน