ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 764
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง สพป. อุทัยธานี เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม สพป. อุทัยธานี เขต 2 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๒ สพป. อุทัยธานี เขต 2 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านจัน สพป. อุทัยธานี เขต 2 63 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า สพป. อุทัยธานี เขต 2 59 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนวัดหนองมะกอก สพป. อุทัยธานี เขต 2 59 เข้าร่วม 5  
7 โรงเรียนบ้านน้ำพุ สพป. อุทัยธานี เขต 2 55 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านหูช้าง สพป. อุทัยธานี เขต 2 53 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนวัดทัพหมัน สพป. อุทัยธานี เขต 2 51 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม สพป. อุทัยธานี เขต 2 50 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม สพป. อุทัยธานี เขต 2 50 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนวัดหนองบัว สพป. อุทัยธานี เขต 2 46 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ สพป. อุทัยธานี เขต 2 44 เข้าร่วม 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน