ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 766
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโกรกลึก สพป. อุทัยธานี เขต 2 82.85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สพป. อุทัยธานี เขต 2 48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย สพป. อุทัยธานี เขต 2 42.38 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสีฟ้าพัฒนวิทย์ สพป. อุทัยธานี เขต 2 36.66 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านป่าอ้อ สพป. อุทัยธานี เขต 2 34.38 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านเขากวางทอง สพป. อุทัยธานี เขต 2 29.71 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านจัน สพป. อุทัยธานี เขต 2 26.76 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ สพป. อุทัยธานี เขต 2 18.19 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนวัดทัพหลวง สพป. อุทัยธานี เขต 2 10 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนอนุบาลลานสัก สพป. อุทัยธานี เขต 2 10 เข้าร่วม 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน