ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 770
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง สพป. อุทัยธานี เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๒ สพป. อุทัยธานี เขต 2 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย สพป. อุทัยธานี เขต 2 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียน สพป. อุทัยธานี เขต 2 58 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม สพป. อุทัยธานี เขต 2 54 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านโกรกลึก สพป. อุทัยธานี เขต 2 49 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านป่าอ้อ สพป. อุทัยธานี เขต 2 47 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า สพป. อุทัยธานี เขต 2 34 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านคลองหวาย สพป. อุทัยธานี เขต 2 33 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ สพป. อุทัยธานี เขต 2 33 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. อุทัยธานี เขต 2 25 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน