ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 788
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม สพป. อุทัยธานี เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง สพป. อุทัยธานี เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม สพป. อุทัยธานี เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดทัพหมัน สพป. อุทัยธานี เขต 2 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดหนองมะกอก สพป. อุทัยธานี เขต 2 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย สพป. อุทัยธานี เขต 2 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง สพป. อุทัยธานี เขต 2 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านเนินมะค่า สพป. อุทัยธานี เขต 2 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม สพป. อุทัยธานี เขต 2 64 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านโกรกลึก สพป. อุทัยธานี เขต 2 62 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านหูช้าง สพป. อุทัยธานี เขต 2 60 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน