ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 796
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหูช้าง สพป. อุทัยธานี เขต 2 80.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านประดาหัก สพป. อุทัยธานี เขต 2 77.20 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม สพป. อุทัยธานี เขต 2 71.40 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๒ สพป. อุทัยธานี เขต 2 69.40 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง สพป. อุทัยธานี เขต 2 68.20 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนวัดทัพหมัน สพป. อุทัยธานี เขต 2 - -  
7 โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม สพป. อุทัยธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน