ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 008
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดเทพนิมิต สพป. อุทัยธานี เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลรัศมี สพป. อุทัยธานี เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สพป. อุทัยธานี เขต 2 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านลานคา สพป. อุทัยธานี เขต 2 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม สพป. อุทัยธานี เขต 2 73 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย สพป. อุทัยธานี เขต 2 73 เงิน 5  
7 โรงเรียนบ้านสมอทอง สพป. อุทัยธานี เขต 2 71 เงิน 7  
8 โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม สพป. อุทัยธานี เขต 2 71 เงิน 7  
9 โรงเรียนวัดหัวเมือง สพป. อุทัยธานี เขต 2 70 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านโกรกลึก สพป. อุทัยธานี เขต 2 68 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดทองหลาง สพป. อุทัยธานี เขต 2 65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวัดทัพคล้าย สพป. อุทัยธานี เขต 2 58 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ สพป. อุทัยธานี เขต 2 56 เข้าร่วม 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน