ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 800
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ สพป. อุทัยธานี เขต 2 92.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลลานสัก สพป. อุทัยธานี เขต 2 91.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สพป. อุทัยธานี เขต 2 91.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านโกรกลึก สพป. อุทัยธานี เขต 2 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสมอทอง สพป. อุทัยธานี เขต 2 74.80 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุบาลห้วยคต สพป. อุทัยธานี เขต 2 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย สพป. อุทัยธานี เขต 2 72.40 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลรัศมี สพป. อุทัยธานี เขต 2 70.60 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านเขากวางทอง สพป. อุทัยธานี เขต 2 68.20 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม สพป. อุทัยธานี เขต 2 68 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านน้ำพุ สพป. อุทัยธานี เขต 2 - -  
12 โรงเรียนบ้านวังพง สพป. อุทัยธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน