ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 811
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดทัพหมัน สพป. อุทัยธานี เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหูช้าง สพป. อุทัยธานี เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม สพป. อุทัยธานี เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง สพป. อุทัยธานี เขต 2 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๒ สพป. อุทัยธานี เขต 2 68 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย สพป. อุทัยธานี เขต 2 67 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม สพป. อุทัยธานี เขต 2 66 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ สพป. อุทัยธานี เขต 2 65 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านป่าอ้อ สพป. อุทัยธานี เขต 2 64 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านโกรกลึก สพป. อุทัยธานี เขต 2 63 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน