ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 822
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม สพป. อุทัยธานี เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง สพป. อุทัยธานี เขต 2 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง สพป. อุทัยธานี เขต 2 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. อุทัยธานี เขต 2 62 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๒ สพป. อุทัยธานี เขต 2 53 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนวัดทัพหมัน สพป. อุทัยธานี เขต 2 43 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า สพป. อุทัยธานี เขต 2 39 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม สพป. อุทัยธานี เขต 2 - -  
9 โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ สพป. อุทัยธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน