ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 823
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยโศก สพป. อุทัยธานี เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สพป. อุทัยธานี เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ สพป. อุทัยธานี เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองงาแซง สพป. อุทัยธานี เขต 2 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดงประดาพระ สพป. อุทัยธานี เขต 2 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง สพป. อุทัยธานี เขต 2 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านพุบอน สพป. อุทัยธานี เขต 2 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหูช้าง สพป. อุทัยธานี เขต 2 76 เงิน 7  
9 โรงเรียนวัดห้วยแห้ง สพป. อุทัยธานี เขต 2 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนสีฟ้าพัฒนวิทย์ สพป. อุทัยธานี เขต 2 75 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านหนองผักกาด สพป. อุทัยธานี เขต 2 69 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม สพป. อุทัยธานี เขต 2 68 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. อุทัยธานี เขต 2 67 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณบรรพต สพป. อุทัยธานี เขต 2 66 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนวัดทัพหมัน สพป. อุทัยธานี เขต 2 66 ทองแดง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน