ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 085
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม สพป. อุทัยธานี เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านน้ำพุ สพป. อุทัยธานี เขต 2 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. อุทัยธานี เขต 2 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง สพป. อุทัยธานี เขต 2 60.50 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านหูช้าง สพป. อุทัยธานี เขต 2 53 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า สพป. อุทัยธานี เขต 2 49 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านโกรกลึก สพป. อุทัยธานี เขต 2 35.50 เข้าร่วม 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน