ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 086
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนทองประสาทเวทย์ สพป. อุทัยธานี เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สพป. อุทัยธานี เขต 2 89.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองชะนี สพป. อุทัยธานี เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโกรกลึก สพป. อุทัยธานี เขต 2 76.50 เงิน 4  
5 โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม สพป. อุทัยธานี เขต 2 75.50 เงิน 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ สพป. อุทัยธานี เขต 2 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย สพป. อุทัยธานี เขต 2 74.50 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดผาทั่ง สพป. อุทัยธานี เขต 2 68.50 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. อุทัยธานี เขต 2 66 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา สพป. อุทัยธานี เขต 2 65.50 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ สพป. อุทัยธานี เขต 2 63 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวัดทัพหลวง สพป. อุทัยธานี เขต 2 59.50 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณบรรพต สพป. อุทัยธานี เขต 2 58 เข้าร่วม 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน