สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ หมู่ที่ 1 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ นางไพรินทร์ สกุลโพน 17.6303352,99.9891007 08 1887 7750
2 โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53210 นางพิศมัย สุขศรี 17.5992573,100.0191562 09 4634 3038
3 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง หมู่ที่ 8 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 นางจิตติมา บุญทรง 17.6658865,100.1610926 09 7924 3873
4 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา หมู่ที่ 3 ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 นางพิศมัย สุขศรี 17.6468098,100.096651 09 4634 3038
5 โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 หมู่ที่ 8 บ้านท่าเสา ตำบลท่าเสา อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด : อุตรดิต นางศิรินทร์นภา แย้งจันทร์ 17.6628919,100.1028504 08 7177 1200
6 โรงเรียนวัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกูล) หมู่ที่ 5 ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53170 นายยุทธศักดิ์ เนตรจันทร์ 17.5489726,100.0664589 08 7838 2975
7 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม หมู่ที่ 4 บ้านหนองคำฮ้อย ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ นางรุจีวัลย์ แพฟื้น 17.639087,100.0481984 08 6209 5462
8 โรงเรียนสวนหลวงสาธิต (สปจ.)อุตรดิตถ์ หมู่ที่ 2 ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 นางรุจีวัลย์ แพฟื้น 17.5957547,100.0974652 08 6209 5462
9 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 1 ตำบล ท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000 นางจิตติมา บุญทรง 17.6175381,100.0620881 09 7924 3873
10 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ นางสาวดอกไม้ จิ๋วปาน 17.5985839,100.0542058 08 1042 2513
11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) หมู่ที่ 8 บ้านตลิ่งต่ำ ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ นางศิรินทร์นภา แย้งจันทร์ 17.592330, 99.999190 08 7177 1200

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]