แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 124 94 76.42% 17 13.82% 5 4.07% 7 5.69% 123
2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 56 33 58.93% 12 21.43% 6 10.71% 5 8.93% 56
3 โรงเรียนบ้านในเมือง 52 31 60.78% 9 17.65% 7 13.73% 4 7.84% 51
4 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 35 24 68.57% 5 14.29% 1 2.86% 5 14.29% 35
5 โรงเรียนบ้านวังดิน 32 21 67.74% 4 12.9% 1 3.23% 5 16.13% 31
6 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 31 19 61.29% 6 19.35% 4 12.9% 2 6.45% 31
7 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 55 18 32.73% 20 36.36% 11 20% 6 10.91% 55
8 โรงเรียนบ้านร้องลึก 43 18 42.86% 12 28.57% 7 16.67% 5 11.9% 42
9 โรงเรียนชุมชนบ้านดง 37 18 48.65% 11 29.73% 2 5.41% 6 16.22% 37
10 โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ 25 14 56% 5 20% 4 16% 2 8% 25
11 โรงเรียนบ้านชำสอง 30 13 44.83% 6 20.69% 4 13.79% 6 20.69% 29
12 โรงเรียนวัดพระฝาง 24 13 54.17% 6 25% 3 12.5% 2 8.33% 24
13 โรงเรียนบ้านปางวุ้น 28 13 48.15% 5 18.52% 6 22.22% 3 11.11% 27
14 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 34 12 35.29% 8 23.53% 5 14.71% 9 26.47% 34
15 โรงเรียนบ้านวังถ้ำ 17 12 70.59% 4 23.53% 1 5.88% 0 0% 17
16 โรงเรียนเจริญวิทยา 28 11 44% 8 32% 5 20% 1 4% 25
17 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 25 11 44% 5 20% 4 16% 5 20% 25
18 โรงเรียนแหลมนกแก้ว 17 10 58.82% 3 17.65% 1 5.88% 3 17.65% 17
19 โรงเรียนบ้านท่าอวน 12 10 83.33% 1 8.33% 1 8.33% 0 0% 12
20 โรงเรียนนาอินวิทยาคม 25 9 36% 8 32% 2 8% 6 24% 25
21 โรงเรียนชุมชนบ้านโคน 21 9 42.86% 7 33.33% 1 4.76% 4 19.05% 21
22 โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 22 9 42.86% 6 28.57% 3 14.29% 3 14.29% 21
23 โรงเรียนบ้านท่าสัก 16 9 56.25% 4 25% 1 6.25% 2 12.5% 16
24 โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา 13 9 75% 2 16.67% 0 0% 1 8.33% 12
25 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) 21 9 56.25% 1 6.25% 2 12.5% 4 25% 16
26 โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 13 9 75% 1 8.33% 2 16.67% 0 0% 12
27 โรงเรียนบ้านห้วยใต้ 29 8 30.77% 9 34.62% 4 15.38% 5 19.23% 26
28 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 15 8 57.14% 4 28.57% 2 14.29% 0 0% 14
29 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา 16 8 57.14% 4 28.57% 1 7.14% 1 7.14% 14
30 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา 15 8 53.33% 3 20% 1 6.67% 3 20% 15
31 โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน 16 8 50% 2 12.5% 1 6.25% 5 31.25% 16
32 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) 24 7 29.17% 11 45.83% 2 8.33% 4 16.67% 24
33 โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ 25 7 29.17% 7 29.17% 6 25% 4 16.67% 24
34 โรงเรียนบ้านนายาง 19 7 36.84% 6 31.58% 2 10.53% 4 21.05% 19
35 โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ 14 7 50% 4 28.57% 2 14.29% 1 7.14% 14
36 โรงเรียนบ้านข่อยสูง 19 7 41.18% 3 17.65% 1 5.88% 6 35.29% 17
37 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา 18 7 38.89% 2 11.11% 6 33.33% 3 16.67% 18
38 โรงเรียนจรัสศิลป์ 14 7 50% 2 14.29% 3 21.43% 2 14.29% 14
39 โรงเรียนวัดบ้านเกาะ 12 7 63.64% 2 18.18% 1 9.09% 1 9.09% 11
40 โรงเรียนบ้านป่าแต้ว 18 6 33.33% 8 44.44% 2 11.11% 2 11.11% 18
41 โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี 16 6 40% 5 33.33% 3 20% 1 6.67% 15
42 โรงเรียนวัดวังยาง 12 6 50% 3 25% 3 25% 0 0% 12
43 โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) 13 6 46.15% 2 15.38% 3 23.08% 2 15.38% 13
44 โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี 11 6 54.55% 2 18.18% 3 27.27% 0 0% 11
45 โรงเรียนเซนต์แมรี่อุตรดิตถ์ 8 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
46 โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) 31 5 16.13% 10 32.26% 8 25.81% 8 25.81% 31
47 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 19 5 29.41% 8 47.06% 1 5.88% 3 17.65% 17
48 โรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุง 13 5 38.46% 6 46.15% 1 7.69% 1 7.69% 13
49 โรงเรียนบ้านเหล่า 10 5 50% 3 30% 0 0% 2 20% 10
50 โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง 18 5 33.33% 1 6.67% 6 40% 3 20% 15
51 โรงเรียนบ้านห้วยฉลอง 9 5 55.56% 1 11.11% 3 33.33% 0 0% 9
52 โรงเรียนบ้านแสนขัน 27 4 14.81% 10 37.04% 9 33.33% 4 14.81% 27
53 โรงเรียนบ้านปากคลอง 12 4 33.33% 4 33.33% 4 33.33% 0 0% 12
54 โรงเรียนบ้านเด่นสำโรง 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
55 โรงเรียนบ้านขอม 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
56 โรงเรียนบ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) 10 4 40% 2 20% 0 0% 4 40% 10
57 โรงเรียนบ้านนาอิซาง 10 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 3 33.33% 9
58 โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
59 โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
60 โรงเรียนบ้านหลักร้อย 15 3 20% 4 26.67% 6 40% 2 13.33% 15
61 โรงเรียนนานกกก 12 3 25% 3 25% 4 33.33% 2 16.67% 12
62 โรงเรียนวัดพญาปันแดน 17 3 25% 3 25% 1 8.33% 5 41.67% 12
63 โรงเรียนบ้านแพะ 13 3 23.08% 2 15.38% 4 30.77% 4 30.77% 13
64 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 9 3 33.33% 2 22.22% 4 44.44% 0 0% 9
65 โรงเรียนวัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกูล) 8 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
66 โรงเรียนวัดดงสระแก้ว 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
67 โรงเรียนบ้านฟากบึง 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
68 โรงเรียนบ้านวังโป่ง 7 3 42.86% 1 14.29% 3 42.86% 0 0% 7
69 โรงเรียนวัดคลองนาพง 7 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
70 โรงเรียนวัดวังผักรุง 6 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
71 โรงเรียนวัดห้องสูง 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
72 โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) 6 3 50% 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 6
73 โรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถิน 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
74 โรงเรียนหวัวเฉียว 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
75 โรงเรียนบ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
76 โรงเรียนวัดน้ำใส 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
77 โรงเรียนบ้านกองโค 10 2 20% 4 40% 1 10% 3 30% 10
78 โรงเรียนวัดคุ้งยาง 10 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 9
79 โรงเรียนบ้านบึงพาด (นิคมราษฎร์สงเคราะห์) 7 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 7
80 โรงเรียนบ้านดารา 8 2 25% 2 25% 4 50% 0 0% 8
81 โรงเรียนวัดแม่เฉย 11 2 20% 2 20% 2 20% 4 40% 10
82 โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
83 โรงเรียนบ้านงิ้วงาม 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
84 โรงเรียนบ้านท่ามะปราง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
85 โรงเรียนบ้านหาดทับยา 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
86 โรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคม 8 2 25% 1 12.5% 2 25% 3 37.5% 8
87 โรงเรียนภราดานุสรณ์ 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
88 โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
89 โรงเรียนบ้านคลองละวาน 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
90 โรงเรียนบ้านวังปรากฎ 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
91 โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
92 โรงเรียนวัดโรงม้า 5 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
93 โรงเรียนบ้านผักขวง 5 2 40% 0 0% 0 0% 3 60% 5
94 โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
95 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
96 โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
97 โรงเรียนบ้านหาดสองแคว 13 1 8.33% 7 58.33% 2 16.67% 2 16.67% 12
98 โรงเรียนบ้านนาป่าคาย 10 1 11.11% 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 9
99 โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว 5 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
100 โรงเรียนบ้านคลองกล้วย 7 1 14.29% 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 7
101 โรงเรียนด่านแม่คำมัน 8 1 12.5% 3 37.5% 2 25% 2 25% 8
102 โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง 7 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 0 0% 6
103 โรงเรียนประชาชนอุทิศ 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
104 โรงเรียนวัดดอนสัก 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
105 โรงเรียนบ้านบ่อพระ 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
106 โรงเรียนบ้านหนองกวาง 7 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 6
107 โรงเรียนวัดวังหมู (นิมมานโกวิท) 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
108 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
109 โรงเรียนบ้านดอนโพ 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
110 โรงเรียนบ้านชำตก 6 1 20% 0 0% 3 60% 1 20% 5
111 โรงเรียนวัดช่องลม 5 1 25% 0 0% 3 75% 0 0% 4
112 โรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
113 โรงเรียนร้องประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์) 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
114 โรงเรียนวัดใหม่ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
115 โรงเรียนบ้านคลองกะชี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
116 โรงเรียนบ้านหัวค่าย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
117 โรงเรียนเปี่ยมเมธีวิทยาคาร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
118 โรงเรียนไผ่ใหญ่ (กลุ่มเกษตรกรอุปถัมภ์) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
119 โรงเรียนวัดดอยแก้ว 8 0 0% 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 7
120 โรงเรียนชายเขาวิทยา 6 0 0% 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
121 โรงเรียนวัดไร่อ้อย 6 0 0% 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 6
122 โรงเรียนบ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์) 5 0 0% 3 60% 2 40% 0 0% 5
123 โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา 6 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 4
124 โรงเรียนวัดท่าทอง (นิมมานโกวิทยพิทยา) 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
125 โรงเรียนหนองกลาย (ราษฎร์อุทิศวิทยา) 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
126 โรงเรียนบ้านขุนฝาง 7 0 0% 2 40% 1 20% 2 40% 5
127 โรงเรียนสามัคยาราม 4 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
128 โรงเรียนวัดดอกไม้ 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
129 โรงเรียนบ้านทับใหม่ (ราษฎร์บำรุง) 5 0 0% 1 20% 2 40% 2 40% 5
130 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 6 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 4 66.67% 6
131 โรงเรียนบ้านชำหนึ่ง 4 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
132 โรงเรียนบ้านเต่าไหเหนือ 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
133 โรงเรียนบ้านท้ายน้ำ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
134 โรงเรียนวัดนาทะเล 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
135 โรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
136 โรงเรียนบ้านชำทอง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
137 โรงเรียนอนุบาลคริสเตียน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
138 โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
139 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 9 0 0% 0 0% 4 44.44% 5 55.56% 9
140 โรงเรียนบ้านน้ำหมีใหญ่ 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
141 โรงเรียนอุตรดิตถ์คริสเตียน 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
142 โรงเรียนบ้านหัวหาด 5 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
143 โรงเรียนบ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
144 โรงเรียนราษฎร์อำนวย 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
145 โรงเรียนบ้านวังสะโม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
146 โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
147 โรงเรียนบ้านไชยมงคล 4 0 0% 0 0% 0 0% 4 100% 4
148 โรงเรียนนาน้อยวิทยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
149 โรงเรียนบ้านดินแดง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
150 โรงเรียนบ้านเด่นด่าน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
151 โรงเรียนบ้านแหลมทอง (ราษฎร์สามัคคี) 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
152 โรงเรียนไร่อ้อย 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
153 โรงเรียนบ้านคลองละมุง 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]